Plechtigheid Koningsfeest

  • 15/11/2005
Plaats:
Plechtigheid in het Paleis der Natie, georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers,de Senaat en de Federale Regering, ter gelegenheid van "Koningsfeest".
Belga

Plechtigheid in het Paleis der Natie, georganiseerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers,de Senaat en de Federale Regering, ter gelegenheid van "Koningsfeest".