Pleegzorg

  • 17/09/2010
Zie ook:

In de voormiddag woont Prinses Mathilde op de KULeuven het internationaal pleegzorgcongres bij met als thema "Zorgen voor pleegzorg". "Pleegzorg Vlaanderen" wil met dit congres de actuele ontwikkelingen in de pleegzorg in ons land voorstellen, de recente wetenschappelijke inzichten over pleegzorg ontsluiten en de pleegzorg promoten. Het congres richt zich tot alle betrokkenen in de pleegzorg: cliënten, pleeggezinnen, diensten voor pleegzorg, de overheid en iedereen met belangstelling voor pleegzorg. Op dit ogenblik is er een groot gebrek aan pleeggezinnen en gastfamilies. Door haar aanwezigheid wenst de Prinses deze sector te ondersteunen in zijn belangrijke taken.