Prijs

  • 30/04/2004
Zie ook:

Prijsuitreiking van ?Commune Solaire 2003? - die tot doel heeft om de gemeenten, die de meeste inspanningen hebben geleverd om zon-energie te bevorderen, te belonen, en presentatie van de resultaten van het SOLTHERM-programma. Het actieplan SOLTHERM is een initiatief van het Waalse Gewest met als doel thermische zon-energie te bevorderen door informatie, diensten en financiële steun aan te bieden. Een tentoonstelling over water en een bezoek aan de ?kijkwoning? vervolledigen het evenement.