Prijs van de "Stichting Caritas International - Deckers"

  • 14/10/2010
Zie ook:
Plaats:

Naar aanleiding van de uitreiking van de Prijs van de "Stichting Caritas International - Deckers" woont Prinses Astrid een academische zitting bij, die wordt georganiseerd door "Caritas Catholica Belgica" in het auditorium van de Dexia Bank in Brussel in de namiddag. De plechtigheid gaat door in aanwezigheid van Z.E. Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, Aartsbisschop van Honduras en Voorzitter van het wereldwijde "Caritas Internationalis".

De "Stichting Caritas International - Deckers" is in 2007 in het leven geroepen ter nagedachtenis van pater Deckers die tijdens zijn zending als missionaris in Algerije vermoord werd. De stichting heeft tot doel personen of instellingen te huldigen en financieel te helpen, die actief zijn binnen één van de werkterreinen van "Caritas International", met name noodhulp, ontwikkeling en begeleiding van niet-EU-migranten.