Prijzen van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) - 2013

  • 16/05/2013
Zie ook:

Prinses Astrid woont in de namiddag op het Paleis te Brussel een academische zitting bij, georganiseerd door de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.) waarvan ze Erevoorzitster is.

Tijdens de zitting gaat Prinses Astrid over tot de officiële uitreiking van de wetenschappelijke prijzen van de G.S.K.E. 2013 : de "Solvay Prize" aan Dokter Pierre Vanderhaeghen, PhD (ULB), de prijs "Baron van Gysel de Meise" aan Professor Dr. Serge N. Schiffmann (ULB), de prijs "Janine et Jacques Delruelle" aan Professor Dr. Danny Huylebroeck, PhD (KU Leuven) en de prijs "CBC Banque" aan Professor Dr. Geert van Loo (UGent).

Aansluitend geeft Prof. Dr. Jan De Maere een conferentie over "Het meesterwerk en het brein, neurowetenschap en emotie".

De wetenschappelijke prijzen worden toegekend ter ondersteuning van Belgische universitaire onderzoeksploegen waarvan het project van fundamenteel onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen geselecteerd werd door de Raad van Bestuur van de G.S.K.E. op voorstel van zijn Wetenschappelijk Comité.