Prijzen van het Prins Filipfonds - 2011

  • 14/06/2011
Zie ook:
Plaats:

Prins Filip reikt in de voormiddag de eerste Prijzen van het Prins Filipfonds uit in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De Prijzen van het Prins Filipfonds worden jaarlijks toegekend aan initiatieven die de permanente dialoog tussen de drie Gemeenschappen van België bevordereren en dichter bij elkaar brengen. Het kan gaan over een partnerschap tussen organisaties uit twee of meer Gemeenschappen of over een specifiek initiatief van een organisatie die hiermee bruggen slaat tussen de Gemeenschappen. De Prijzen stellen concrete, recent op stapel gezette projecten in het licht waarvan het vernieuwende en voorbeeldkarakter publieke erkenning verdient. Er is een financiële ondersteuning aan verbonden, maar ze willen ook de aandacht vestigen op geslaagde ervaringen in de toenadering tussen Gemeenschappen. De Prijzen geven de initiatieven daardoor meer zichtbaarheid, versterken en verdiepen ze, breiden ze uit en maken ze duurzamer.