Prins Filip wordt bevorderd tot Luitenant-generaal en Viceadmiraal

  • 18/03/2010 - 25/03/2010
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Op 25 maart 2010 wordt Z.K.H. Prins Filip bevorderd tot Luitenant-generaal en Viceadmiraal.

Deze bevordering ligt in het verlengde van het parcours dat Prins Filip in 1978 aangevat heeft op de Koninklijke Militaire School. Na zijn eedaflegging als Onderluitenant op 26 september 1980, volgt hij een intensieve militaire vorming en behaalt hij het hoger vliegbrevet als Mirage 5 piloot. Daarna verwerft hij, bij het Regiment Para-Commando, de "A-Brevetten" van Parachutist en van Commando. Aansluitend staat Prins Filip erop om de functie van pelotonscommandant ook werkelijk uit te oefenen in de schoot van het 3de Bataljon Parachutisten te Tielen van januari tot einde maart 1983. Hij wordt op 21 maart 1983 bevorderd tot Kapitein.

Na zijn studies aan de Stanford University in California, USA, vervolledigt de Prins zijn militaire kennis door, vanaf november 1988, een cyclus van cursussen en seminaries te volgen over geopolitiek, internationale veiligheid en defensie, aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Op 1 december 1989 wordt hij tot de graad van Kolonel bevorderd.

Sindsdien heeft Prins Filip steeds nauwe contacten met Defensie onderhouden. Verder bouwend op zijn persoonlijke ervaring, bezoekt hij geregeld militaire eenheden om er zich te laten informeren over de toestand bij de Strijdkrachten, de technische evolutie en de nieuwe operationele technieken.

Hij wordt op 25 maart 2001 bevorderd tot Generaal-majoor en blijft, door zijn bezoeken aan nationale en internationale staven, getuigen van het belang dat hij hecht aan de plaats die de Belgische Defensie inneemt op het internationale toneel.

De Prins, die zeer gehecht is aan de waarden die de Belgische militairen uitdragen, maakt gebruik van dergelijke bezoeken om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het werk en de reputatie van zoveel mannen en vrouwen die ver van huis worden ingezet om de belangen van ons land te dienen.

Bewust van het belang van de inzet van Belgische strijdkrachten aan de zijde van onze bondgenoten, zal de Prins -hierin bijgestaan door Prinses Mathilde- nooit nalaten om ook aandacht te schenken aan de achtergebleven families die 'hun' militair al die tijd moeten missen.