Prinses Mathildefonds

  • 14/05/2009
Zie ook:
Plaats:

In de voormiddag brengt Prinses Mathilde in Anderlecht een bezoek aan twee laureaatprojecten van het Prinses Mathildefonds, de V.Z.W. `Walala` en de V.Z.W. `Vie Féminine Bruxelles`. Deze twee verenigingen werden in 2008 weerhouden. Ieder jaar reikt het Prinses Mathildefonds een Prijs uit aan een initiatief dat bijdraagt tot een versterking van de situatie van sociaal kwetsbare groepen. In 2008 wenste het Fonds ouders te ondersteunen in hun educatieve taken door het accent te leggen op het delen van positieve ervaringen.