Receptie voor de Europese Instellingen

  • 12/01/2011

De Koning en de Koningin ontvingen op het Paleis te Brussel, de Voorzitter en de Vice-voorzitters van het Europees Parlement, de Voorzitter, de Vice-voorzitters en de Leden van de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordigers, de adjunct-permanente Vertegenwoordigers, de Vertegenwoordigers bij het Comité voor Politieke en Veiligheidsvraagstukken, de Vertegenwoordigers bij het Militair Comité van de Europese Unie en de Zendingshoofden geaccrediteerd bij de Europese Commissie, alsook Vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's. Prins Filip en Prinses Mathilde namen eveneens deel aan deze ontvangst.