Riviercontract

  • 27/03/2006
Zie ook:

Officiële ondertekening van het Riviercontract voor de Hoyoux en haar bijrivieren, in het Kasteel van Modave. Van bij de eerste Riviercontracten heeft de Prins deze initiatieven, die de sociale, economische en ecologische bekommernissen van de beheerders en van de gebruikers van waterlopen integreren, gesteund.