Rode Kruis

  • 19/04/2007
Zie ook:
Plaats:

Ondervraagd door de pers over het akkoord binnen het Rode Kruis, heeft de woordvoerder van het Paleis het volgende verklaard :
1. Prinses Astrid verheugt er zich over dat zij ook in de toekomst goed zal worden bijgestaan in de uitvoering van haar statutaire taken als Voorzitster van het Belgische Rode Kruis.
2. Bovendien heeft de Prinses met belangstelling kennis genomen van het voorlopig verslag van de financiële audit, die de Minister van Volksgezondheid een jaar geleden had aangevraagd. Dit zal bijdragen tot de nodige financiële transparantie van de humanitaire organisatie in al haar geledingen die in belangrijke mate door de overheid en het grote publiek gefinancierd wordt.
3. Op deze zondag 22 april opent de Prinses, in Antwerpen en Namen, de jaarlijkse veertiendaagse stickeractie van het Belgische Rode Kruis die dit jaar in het teken staat van de talrijke vrijwilligers die zich onaflatend inspannen voor efficiënte hulpverlening.