Rode Kruis

  • 07/12/2007
Zie ook:
Plaats:

Prinses Astrid oefent sinds 1994 het mandaat uit van Voorzitter van het Belgische Rode Kruis. Het huidige mandaat loopt af op 31 december 2007. De Prinses stelt zich niet kandidaat voor een nieuw ambtstermijn.
Prinses Astrid blijft de talrijke projecten en organisaties waarvoor zij zich sinds geruime tijd engageert ondersteunen. Ze staat ook open voor nieuwe initiatieven van andere verenigingen die zich inzetten voor humanitaire doeleinden in binnen- en buitenland.
Prinses Astrid wenst de 25.000 vrijwilligers van het Belgisch Rode Kruis te danken en blijft bereid om haar steun te betuigen aan Rode Kruis activiteiten: ?De voortdurende belangeloze inzet van de vrijwilligers is voor mij steeds een bron van inspiratie en aanmoediging geweest".