Rondetafel

  • 31/03/2004
Zie ook:

Deelname aan een rondetafel over ?kinderontvoeringen? in het Egmontpaleis te Brussel. Dit actuele thema wordt besproken in het kader van de consulaire dagen die de Federale Overheidsdienst buitenlandse zaken organiseert, met getuigenissen van moeders van ontvoerde kinderen en gespreken met de Belgische consuls die in het buitenland de moeilijke taak hebben een oplossing te zoeken in het belang van het kind en waar de ouders zich ook kunnen in vinden.
Prinses Mathilde volgt de kinderrechtenproblematiek van nabij. Zij wenst haar steun te geven aan inspanningen die geleverd worden om in de soms zeer pijnlijke dossiers van kinderontvoering toch tot een voor betrokken partijen aanvaardbare oplossing te komen.