Ruimte-exploratie

  • 21/10/2010
Zie ook:
Plaats:

Prins Filip woont in de late namiddag in het Egmontpaleis te Brussel de voorstelling bij van de besluiten van de "Tweede Internationale Conferentie op ministerieel niveau rond Ruimte-exploratie". Deze conferentie is een initiatief van de Minister van Wetenschapsbeleid in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Zij is georganiseerd door de Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, de Voorzitster van de ESA-Raad (Raad van de Europese ruimtevaart-organisatie) op ministerieel niveau en de Directeur-generaal van de ESA.