samenvatting

  • 01/01/2000 - 31/12/2001

In heel wat domeinen wordt de Europese Unie geroepen tot het spelen van een beslissende rol. De Koning heeft van nabij de voorbereidingen gevolgd voor het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, dat in juli 2001 van start ging. In dat verband hebben de Koning, de Koningin en andere leden van de Koninklijke Familie contacten gehad met de regering en met de andere instanties die bij het Voorzitterschap waren betrokken. Zij hebben onder meer de bij de Europese Unie geaccrediteerde journalisten ontvangen tijdens een receptie in de Oranjerie van de Koninklijke Serres van Laken. In zijn toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag ging de Koning nader in op de doelstellingen van het Belgische Voorzitterschap. Hij onderstreepte daarbij de voorbeeldfunctie die ons land vervult met betrekking tot de complementariteit tussen de gewestelijke, nationale en Europese identiteit.

De Koning heeft zich op de hoogte laten houden van de ontwikkelingen binnen onze strijdkrachten en zat een werkvergadering voor over het Strategisch Plan voor de modernisering van het Belgisch leger in de periode 2000-2015. De jongste jaren hebben de Belgische strijdkrachten actief bijgedragen tot de vestiging en de handhaving van de vrede in diverse regio#s van de wereld. De Koning wees hierop tijdens een bezoek aan de Belgische troepen die gelegerd zijn in Kosovo en in de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië. In zijn kersttoespraak bracht de Koning hulde aan de Belgische militairen en burgers die in deze regio belangrijke verantwoordelijkheden dragen. Hij verwees daarbij duidelijk naar de ravages waartoe extreem nationalisme en vreemdelingenhaat kunnen leiden.

Ook andere kwalen teisteren nog al te zeer onze maatschappij. Zo sneed de Koning in zijn toespraak tot de Overheden van het land een probleem aan dat, zowel bij ons als in de rest van Europa, onrustwekkende proporties heeft aangenomen, namelijk de mensenhandel. Na te hebben vastgesteld, samen met een groep parlementsleden, dat België een draaischijf blijft in de vrouwenhandel, riep de Koning op tot een internationaal gecoördineerde actie om deze plaag te bestrijden. Deze actie moet zowel gericht zijn op de landen van herkomst van de slachtoffers als op de westerse landen en de betrokken maffianetwerken.

Ook dit jaar bekleedde de bevordering van het imago van België in het buitenland een centrale plaats in de handelingen van ons Vorstenpaar. Dat bleek onder meer uit de uitnodiging aan barones Anna Teresa De Keersmaeker en haar ensemble ?Rosas? om in een vooraanstaand Praags theater een voorstelling te geven voor President Vaclav Havel en zijn echtgenote en dit ter gelegenheid van het staatsbezoek van onze Vorsten aan de Tsjechische Republiek. De aanwezigheid van ons Vorstenpaar in Berlijn bij de inhuldiging van de nieuwe kanselarij van de Belgische ambassade, in mei 2001, getuigde eveneens van deze belangstelling voor het imago van ons land.

De Koningin heeft haar activiteiten in de sector van het onderwijs voortgezet, door bezoeken aan scholen en door de overhandiging van de prijs Koningin Paola, die dit jaar werd toegekend aan leerkrachten die werkzaam zijn in het kleuter- en basisonderwijs.

Ook dit jaar heeft de Koningin, via haar sociaal secretariaat, haar belangstelling laten blijken voor de problemen van de minstbedeelden in onze samenleving. In dit verband heeft de Koningin vertegenwoordigers van het OCMW van Charleroi in audiëntie ontvangen. Zo ook heeft de Koningin door haar bezoek aan de ?Foyer Saint-François? in Namen heeft de Koningin het belang onderstreept van de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening in onze maatschappij.

Op cultureel gebied heeft de Koningin de aandacht gevestigd op de aanwezigheid in België van talrijke monumenten die op de lijst van het werelderfgoed van de Unesco prijken. In deze context heeft zij een bezoek gebracht aan het Belfort van Bergen en aan het ?Canal du Centre?, alsook aan de Begijnhoven van Tongeren en Sint-Truiden. Verder was de Koningin aanwezig op belangrijke culturele manifestaties zowel in eigen land als in het buitenland. Vermeldenswaard hierbij waren ondermeer de tentoonstelling ?Kijk - 100 jaar hedendaagse kunst? (in het kader van Brussel 2000, Europese cultuurstad), de Picasso-tentoonstelling georganiseerd door de musea van de stad Luik, en de tentoonstelling ?2 Women/2 Vrouwen? in Antwerpen in het kader van Modeland2001. Bovendien heeft de Koningin in maart 2001 de Magritte-tentoonstelling geopend in het ?Museo Vittoriano? in Rome.

Tenslotte heeft de Koningin, bijzonder getroffen door de strijd van de vrouwen in het verzet, in Sint-Lambrechts-Woluwe het eerste memoriaal ingehuldigd voor de Belgische vrouwelijke politieke gevangenen en hun kinderen, die gestorven zijn in de nazikampen en ?gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.