Samenvatting activiteiten

  • 01/09/2001 - 01/08/2002
Zie ook:

De activiteiten van Prins Laurent in het kader van het KINT kunnen grosso modo worden onderverdeeld in sensibiliserende activiteiten, activiteiten rond natuurlijke rijkdommen, activiteiten rond schone technologieën en buitenlandse missies in het kader van projecten van de Gewesten.

Ten zeerste bekommerd om de precaire levensvoorwaarden waarin meer dan één miljoen mensen in België moeten leven, volgt Prins Laurent van dichtbij de werking van de drie dierendispensaria van zijn Stichting (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaams Gewest te Antwerpen en in het Waals Gewest te Seraing). Door tussenkomst van zijn dispensaria wil Prins Laurent hulp bieden aan minder bedeelden voor wie, zeer vaak, een gezelschapsdier de enige lichtstraal in hun bestaan is.
Anderzijds toont Prins Laurent veel interesse voor de activiteiten en het researchwerk van de wetenschappelijke raad van de Stichting, alsmede de studies verricht, gedurende de drie laatste jaren, door het Belgisch Platform voor Alternatieve Methodes ter vervanging van de proeven op levende dieren, door het formuleren van voorstellen die beogen aanbevelingen voor te leggen strekkende tot het gebruik van celculturen eerder dan dieren voor het produceren van monoklonale antilichamen.
Ten slotte heeft het in 2001 opgericht Equine Research & Welfare Fund zich twee doelstellingen voorgenomen: bijdragen tot het welzijn der paarden, pony?s en ezels, en het verlenen van steun aan elke actie die bijdraagt tot het welzijn van de paardachtigen.