Seminarie

  • 31/03/2003
Zie ook:
Internationaal seminarie in het Egmontpaleis te Brussel over geïntegreerd "Partner- en Gezinsbeleid" voor de agenten van de buitenlandse carrières van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Belga

Internationaal seminarie in het Egmontpaleis te Brussel, over een geïntegreerd "Partner-en Gezinsbeleid" voor de agenten van de buitenlandse carrières van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Tijdens zendingen in het buitenland wordt Prinses Mathilde geconfronteerd met de specificiteit van de job en met de wensen en verwachtingen van de agenten en hun partner.
Dit seminarie laat de Prinses toe zich grondig te informeren over dit vraagstuk aan de hand van de ervaringen van de gastsprekers enerzijds en de inbreng van de ambtenaren van de FOD en hun partner anderzijds. Prinses Mathilde toont aldus haar interesse voor de uitwerking van een coherent gezinsbeleid terzake.