Sint Vincentiusvereniging - Tweehonderdjarig jubileum van zijn stichter Frederic Ozanam

  • 21/09/2013
Zie ook:

Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Astrid woont in de voormiddag het nationaal congres bij georganiseerd door de Sint Vincentiusvereniging, een vereniging die hulp biedt aan minderbedeelden. Dit congres wordt georganiseerd ter gelegenheid van het tweehonderdjarig jubileum van zijn stichter, Frederic Ozanam. De Sint Vincentiusvereniging geniet de Permanente Hoge Bescherming van Koningin Fabiola. Het congres vindt plaats in de Mariahal van het onthaalcentrum "De Pelgrim" in Scherpenheuvel.