Staatsbezoek in India

  • 04/11/2008
Zie ook:
Thema:
Staatsbezoek in India.
Toespraak van de Koning tijdens het galadiner.
Belga

Mevrouw de Presidente,

De Koningin en ikzelf zijn bijzonder verheugd hier in India te zijn voor een bezoek aan uw mooie land. Ik herinner me nog levendig mijn vorig bezoek, exact 25 jaar geleden, op 4 november 1983. Wij verheugen ons op de vele interessante contacten van de komende dagen zowel hier te Delhi als in Mumbai, Hyderabad en Chennai. Op die manier krijgen wij een boeiend overzicht van het enorme potentieel en de diversiteit van uw land.
Daarenboven geeft dit bezoek ons een unieke gelegenheid om de aloude banden van vriendschap en samenwerking, die India met België verbinden, nog nauwer aan te halen.

Mevrouw de Presidente,
Uzelf staat bekend om uw grote toewijding aan uw land en zijn bevolking. In uw lange politieke carrière hebt U altijd grote nadruk gelegd op onderwijs en welzijn, met bijzondere aandacht voor de kansarmen en de landelijke bevolking. Daarbij bent u gesteund door uw echtgenoot die deze prioriteiten eveneens behartigt.

Mevrouw de Presidente,
Excellenties, Dames en Heren,
Het is de gewoonte, India te beschrijven als een subcontinent. Daarmee verwijst men, niet alleen naar de geografie, maar ook naar de fantastische mogelijkheden van uw land. Uw zeer verscheiden bevolking wordt democratisch bestuurd binnen een federale staatsstructuur en vormt aldus de grootste democratie ter wereld. De indrukwekkende regionale, taalkundige en levensbeschouwelijke verscheidenheid van India toont aan hoe belangrijk het is, dat democratie en ontwikkeling zich in onderlinge samenhang harmonieus zouden ontwikkelen. Een zorgzame samenleving bevorderen is cruciaal voor de welvaart en het welzijn van alle burgers. Tezelfdertijd vormt ze een belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme en geweld.

De jongste jaren versterkt India, met indrukwekkende resultaten op economisch en commercieel vlak, haar belangrijke plaats in de wereldeconomie. Jonge, hoog opgeleide Indiërs verwezenlijken in de dienstensector merkwaardige prestaties op het vlak van onderzoek en nieuwe technologieën. De inspanningen van de overheid om ook in de verst afgelegen gebieden van uw land deze evoluties te stimuleren zijn welbekend. Ook is grote aandacht besteed aan het bieden van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn overal in India, vooral aan de misdeelden. In dit verband werken Belgen met U samen in een aantal projecten.

Mevrouw de Presidente,
Onze bilaterale relaties gaan enkele eeuwen terug in de tijd. Toen, zoals nu, stond de handel centraal in onze uitwisselingen. Schepen van de Oostendsche Compagnie brachten vanaf het begin van de 18e eeuw producten uit ons land, zoals glas en staal, naar India. Sindsdien heeft de diamantsector met uw geavanceerde techniek een centrale plaats ingenomen in onze handelsrelaties. Het is trouwens te noteren, dat hier te Delhi dezer dagen de Conferentie van het Kimberley-proces plaatsvindt. Wij danken U voor de steun die India verleent aan deze internationaal geldende procedures inzake de certificatie van oorsprong van ruwe diamant.

Dankzij rechtstreekse luchtverbindingen tussen India en België kunnen we relaties, zo gediversifieerd als mogelijk, opbouwen. In domeinen zoals elektronica, ruimtevaart, energie, milieutechnologie, de chemische en farmaceutische sectoren, en nog vele andere, is een nauwere samenwerking tussen Indische en Belgische bedrijven en onderzoekscentra zeer wenselijk. Onze universiteiten en onze wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in een grotere coöperatie met de Indische Universiteiten, Business Schools en Technologie-instituten die nu reeds wereldfaam genieten. Al die uitwisselingen bevorderen is een van de voornaamste doelstellingen van ons bezoek.

Ook op cultureel vlak zijn onze banden intens. Wij denken met bewondering terug aan het India Festival van twee jaar geleden, te Brussel. Het heeft op merkwaardige wijze een beeld kunnen geven van het indrukwekkende culturele erfgoed van uw land en ook van nieuwe uitingen van artistieke creativiteit.

Wij gedenken met dankbaarheid de duizenden soldaten uit uw land die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem het leven gaven. Ook nu nog vormen Indische troepen een van de belangrijkste contingenten in het kader van de vredesoperaties van de Verenigde Naties, onder meer in Centraal Afrika.

Mevrouw de Presidente,
Excellenties, Dames en Heren,
Wij voelen ons meer en meer als een bevoorrechte partner van India. Onze economische en academische beleidsdragers, en ook onze overheden, verheugen zich op de aanstaande intensieve contacten.
Ik zou nu het glas willen heffen en een toast uitbrengen op de gezondheid van Mevrouw de Presidente, en op de vriendschap en de samenwerking tussen India en België.