Staatsbezoek Portugal

  • 18/10/2005 - 19/10/2005
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Mijnheer de President,

De Koningin en ikzelf zijn bijzonder verheugd, U te kunnen verwelkomen in ons land. Wij hebben Uw hartelijke ontvangst tijdens ons bezoek aan Portugal, in 1999, zeer op prijs gesteld. De vele Belgen die uw land bezoeken, kennen de spreekwoordelijke Portugese spontaneïteit en gastvrijheid. Deze zomer hebben wij heel bijzonder aan uw land gedacht tijdens de zware bosbranden die het hebben getroffen.

Mijnheer de President, U behoort tot die generatie van Portugezen die zich vele opofferingen hebben getroost opdat Portugal zou uitgroeien tot een moderne Europese democratie. U herinnert zich met emotie de ?Eerste dag volmaakt en zuiver? ( " o dia inicial, inteiro e limpo") op 25 april 1974, waarop de democratie in uw land werd hersteld. U heeft actief aansluiting gezocht bij Europa, en U heeft zich ingezet om de historische banden tussen Portugal en zijn vroegere gebiedsdelen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika een nieuwe impuls te geven, zoals blijkt uit de oprichting van de Gemeenschap van Portugeessprekende landen.

Mevrouw,

U deelt de bezorgdheid van uw echtgenoot met het lot van de minstbedeelden in de maatschappij. U is steeds aan zijn zijde bij bezoeken aan personen voor wie de belangstelling van de President vaak de enige hoop is op een verbetering van hun toestand. U treedt ook zelf op de voorgrond met acties ten voordele van families, kinderen en scholen. Ook uw inspanningen om de Portugese cultuur, de literatuur en de schilderkunst meer bekendheid te geven in binnen- en buitenland worden erg op prijs gesteld.

Mijnheer de President, Mevrouw,
Excellenties, Dames en Heren,

Portugal kan terecht fier zijn op zijn reputatie van verdraagzaam land. Het heeft hierin een lange traditie, want in het Lissabon van de 16e en 17e eeuw maakten allochtonen 10% van de toenmalige bevolking uit. Wellicht heeft dit verleden bijgedragen tot het klimaat van gastvrijheid dat uw landgenoten kenmerkt. Bovendien zijn vele Portugezen in de loop der tijden uitgeweken naar Europa, Afrika, Azië en Amerika. Ze hebben er zich, en ook bij ons, wonderwel geïntegreerd.

Uw sociale bewogenheid, Mijnheer de President, wordt door velen gewaardeerd, zoals onlangs nog bleek tijdens uw bezoek aan Afrikaanse immigranten in een buitenwijk van Lissabon. Onder de vele aspecten van het maatschappelijke leven in Portugal die U van nabij volgt, wil ik hier onderwijs en verspreiding van de kenniswetenschap vermelden. Uw echtgenote deelt uw passie voor de cruciale rol van basisonderwijs en van bijscholing voor volwassenen, want u weet beiden dat onze maatschappij niet enkel als taak heeft, nieuwe generaties te vormen maar ook de oudere generaties te helpen, zich aan te passen aan de snel evoluerende wereld.

Op ons continent, waar velen bang zijn voor de toekomst, moet het belang van gedeelde welvaart, stabiliteit en vreedzaam samenleven dagelijks worden onderstreept. Het is ons beider overtuiging dat de Europese integratie ons het best kan beschermen tegen instabiliteit en de beste waarborgen biedt voor de vooruitgang en de levenskwaliteit van onze bevolking. Tijdens de complexe periode die Europa thans doormaakt zijn onze beide landen solidair in de betrachting om de Europese Instellingen voluit aan bod te laten komen. Hierin kan uw landgenoot José Manuel Durão Barroso aan het hoofd van de Europese Commissie op de steun van België rekenen.

Onze beide landen delen ook een grote belangstelling en bezorgdheid voor de toestand in Afrika. Samen met U, met de steun van de Europese Unie en de internationale gemeenschap, leveren wij inspanningen om op dit continent vrede, verdraagzaamheid, goed bestuur en gelijke kansen te bevorderen, met name in Centraal en Zuidelijk Afrika. De specifieke, stabiliserende rol van uw land binnen de Gemeenschap van Portugeessprekende landen, mag in deze context wel worden benadrukt.

Op wereldschaal blijven Portugezen en Belgen sterk bewogen door de humanitaire uitdagingen en de vluchtelingen-problematiek, waarin uw landgenoot António Guterres nu een centrale rol speelt. De traditionele bekommernis van uw land voor de fundamentele rechten en vrijheden blijkt ook uit het programma dat Portugal wenst te realiseren als Voorzitter van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Wij steunen het ten volle.

Mijnheer de President, Mevrouw,
Dames en Heren,

Wij zijn hier vanavond samen als vrienden, bondgenoten en partners. Ik moge U dan ook uitnodigen het glas te heffen op de gezondheid van de President van de Portugese Republiek en van Mevrouw Sampaio, en op onze beide volkeren.