Staten Generaal van de Belgische ontwikkelingssamenwerking - 2012

  • 08/05/2012
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde woont in de voormiddag de openingszitting bij van de "Staten Generaal van de Belgische ontwikkelingssamenwerking" in het Egmontpaleis te Brussel. Die dag wordt gedebatteerd over "Beleidscoherentie voor Ontwikkeling". Prinses Mathilde legt er de nadruk  op de sectoren gezondheid en opvoeding, en op het economische belang van plattelandsvrouwen voor de landbouwsector en de voedselvoorziening.