"Stewardship of Finance" - Ethisch financieren

  • 18/04/2013
Plaats:

Prins Filip en Prinses Mathilde begaven zich in de namiddag naar de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze woonden er een college bij van de Leerstoel "Stewardship of Finance" over ethisch financieren. Deze Leerstoel berust op twee pijlers, namelijk onderzoek en onderwijs en heeft tot doel ethische financiële dienstverlening te bevorderen. De Leerstoel is multidisciplinair opgevat en beslaat verschillende wetenschappelijke disciplines : politiek, economie, sociaal, filosofie, wiskunden enz... De VUB en "Université Libre de Bruxelles (ULB)" werken samen in dit project.

De Prinsen hadden een dialoog met de studenten over de noodzaak van een bewustwording voor de maatschappelijke implicaties van beleidsbeslissingen in de financiële sector. Het belang werd onderstreept van de intergenerationele verantwoordelijkheid die toekomstige kaders daarbij voor ogen dienen te houden ongeacht hun herkomst of overtuiging en dit voor een ethisch verantwoord optreden.