Stichting Koningin Paola - Focus Aarde 2013

  • 16/10/2013
Zie ook:
Plaats:

Zijne Majesteit Koning Albert woont in de namiddag de uitreiking bij van de prijs "Focus Aarde" in het Paleis der Academiën te Brussel.

De prijs "Focus Aarde" wordt uitgereikt door de Stichting Koningin Paola, in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout.  "Focus Aarde" wil het technisch, beroeps-, artistiek en buitengewoon onderwijs aanmoedigen.  Het initiatief richt zich tot leerlingen van het einde van de derde graad en heeft als doelstelling de aansluiting tussen secundair en hoger onderwijs te bevorderen door technische en wetenschappelijke kennis op het voorplan te brengen.

De prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde of de ruimte tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaalgeografische of kosmologische hoek en die het welzijn bevorderen.