Strafuitvoering

  • 25/10/2010
Zie ook:

In de voormiddag woont Prinses Mathilde in Het Pand te Gent de opening van de internationale conferentie bij van de "International Corrections and Prisons Association (ICPA)". ICPA is een internationale vereniging van deskundigen in de strafuitvoering. Door onderlinge ondersteuning en het uitwisselen van "goede praktijkvoorbeelden" willen zij de kwaliteit van de strafuitvoering op wereldvlak bevorderen. Dit congres wordt georganiseerd door de FOD Justitie in samenwerking met de Universiteit Gent. Het vindt plaats aan de marge van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.