Studiedag

  • 20/09/2007
Zie ook:

Studiedag, in het Provinciehuis te Antwerpen, rond het project dat de Universiteit Antwerpen opstartte in 2004 in opdracht van Cera. Bijpass onderzoekt hoe de Bijzondere Jeugdbijstand en de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen samenwerken en hoe ze de hulpverlening kunnen verbeteren aan jongeren die hulp uit deze sectoren nodig hebben. Het project wordt gedragen door de diverse Jeugdwelzijnskoepels en het Overlegplatform van de Vlaamse Kinder- en Jeugdpsychiatrische Centra en levert ook een bijdrage in de ontwikkeling van een meer behoeftegerichte hulp.