Taal- en gehoorsstoornissen

  • 30/03/2010
Zie ook:

In de voormiddag bezoekt Prinses Mathilde het multidisciplinaire Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort vzw in Gent. De begeleiding, die door het Centrum wordt aangeboden, beoogt een maximale participatie van de omgeving, zodat een sociale of professionele integratie of re-integratie in de samenleving mogelijk wordt. De doelgroepen zijn dove en slechthorende kinderen en volwassenen, kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, kinderen met autisme, kinderen met een complexe leerstoornis en kinderen en volwassenen die stotteren. Tijdens haar bezoek heeft Prinses Mathilde vooral aandacht voor de problematiek van gehoorsstoornissen.