Taalontwikkeling van de kleuters

  • 27/04/2010
Zie ook:
Thema:

Prinses Mathilde brengt in de namiddag een bezoek aan de scholengemeenschap vzw de Speling en de basisschool 't Schoolke te Genk. De Prinses maakt er kennis met het "Taal- en diversiteitstraject", de werking rond taalbeleid binnen de Genkse scholen, waarbij de taalontwikkeling van de kleuters centraal staat. Deze kleuters komen heel vaak uit een anderstalig kansarm gezin, waardoor zij het Nederlands beperkt of niet beheersen en al vroeg dreigen een leerachterstand op te lopen. Diversiteit in de klas wordt hier benut als een bron van leren. Prinses Mathilde hecht een groot belang aan de bestrijding van kinderarmoede, in het bijzonder aan de speciale vorming en opleiding van leerkrachten op dat vlak. De Prinses heeft vooral aandacht voor de allerjongsten.