Table ronde

  • 04/04/2003
Zie ook:
Rondetafel over borstkanker, op het Paleis te Brussel.
Belga

Rondetafel over borstkanker, op het Paleis te Brussel.
Met dit initiatief wenst Prinses Mathilde de aandacht te vestigen op de ziekte borstkanker die spijtig genoeg vele vrouwen treft.
Voor deze collectieve audiëntie zijn enkele vrouwen uitgenodigd die met borstkanker geconfronteerd zijn, evenals hulporganisaties en medische experten in deze materie. De verschillende facetten rond borstkanker komen aan bod : de preventie, de behandeling zowel medisch als psycho-sociaal, de begeleiding, het leven na de behandeling... met in het bijzonder aandacht voor de psycho-oncologische noden.

Vendredi le 4 avril 2003, la Princesse Mathilde présidera au Palais de Bruxelles, une table ronde sur le cancer du sein.
La Princesse Mathilde souhaiterait par cette initiative attirer l`attention sur le cancer du sein, maladie qui touche malheureusement beaucoup de femmes.
Des femmes confrontées au cancer du sein, ainsi que des organisations d`entraide et des experts médicaux en la matière, participeront à cette audience collective.
Les différentes facettes du cancer du sein seront abordées: la prévention, le traitement médical ainsi que psycho-social, l`accompagnement, la vie après le traitement...
avec une attention particulière pour les besoins en psycho-oncologie.