Tentoonstelling

  • 27/03/2003
Bezoek aan de tentoonstelling "De sociale huisvesting naar het Museum?" in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
Belga

Bezoek aan de tentoonstelling "De sociale huisvesting naar het Museum?" in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
Deze tentoonstelling schetst de historiek van de sociale woningbouw van het einde van de 19de eeuw tot vandaag en wil een debat op gang brengen over het te volgen beleid inzake sociale woningen.
De tentoonstelling is een initiatief van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, in samenwerking met het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.