Tentoonstelling "Petites Histoires d’un Grand Trésor”

  • 12/06/2014
Zie ook:

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz brengt in de namiddag een bezoek aan de tentoonstelling "Petites Histoires d'un Grand Trésor" in het "Musée des Arts Anciens du Namurois -Trésor d'Oignies".

De tentoonstelling gaat over de Schat van Oignies, zijn  geschiedenis, de stukken die er deel van uitmaken en vooral de personaliteiten die een rol hebben gespeeld in de samenstelling, de bewaring ,de presentatie en het wetenschappelijk onderzoek van de schat.

In 2010 werd de schat overgedragen aan de Koning Boudewijn Stichting om te waken over zijn instandhouding.