Tewerkstelling en vorming van jongeren

  • 07/01/2014
Zie ook:

Zijne Majesteit de Koning zat op het Paleis te Brussel een werkvergadering voor met Dhr. Oliver Paasch, Minister van Onderwijs van de Duitse Gemeenschap, Dhr. Heer Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs en Mevr. Marie-Martine Schyns, Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap, rond het thema van de tewerkstelling en vorming van jongeren. Deze vergadering vond plaats ter gelegenheid van de ondertekening van een Samenwerkingsprotocol tussen de drie Gemeenschappen betreffende de oprichting van de Permanente Interministeriële Conferentie voor Onderwijs.