Vergadering

  • 17/01/2007
Zie ook:
De Koningin woont, op uitnodiging van Mevrouw Jacques CHIRAC, een bijeenkomst bij van het Erecomité van het Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC) in het Parijse Elysee.
Belga

De Koningin woont, op uitnodiging van Mevrouw Jacques CHIRAC, een bijeenkomst bij van het Erecomité van het Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC) in het Parijse Elysee. De overige aanwezige leden van het erecomité zijn Koningin Silvia van Zweden, Mevrouw Bush, Mevrouw Mubarak, Mme Kwasniewska (echtgenote van de voormalige Poolse President) en Mevrouw Matvienko (gouverneur van Sint Petersburg). Zij krijgen in Parijs het gezelschap van Mevrouw Poetin, echtgenote van de President van de Russische Federatie, en van Mevrouw Barroso, echtgenote van de Voorzitter van de Europese Commissie.
De vergadering in Parijs staat in het verlengde van de vergadering die door de Koningin in november 2004 in Brussel georganiseerd werd. Na een eerste vergadering tussen de leden van het erecomité en de directie van ICMEC en een lunch, heeft de plenaire zitting in de namiddag, met vertegenwoordigers uit alle betrokken milieus, vooral aandacht voor 3 thema's : slachtofferhulp, risico's verbonden aan het internet en de rol van de media. Europees Commissaris Reding en Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frattini, de Heer Wiesel, Nobelprijswinnaar, de Heer Noble, secretaris generaal van Interpol en mevrouw Guedj, gewezen Frans minister, voeden de gesprekken.
De bijeenkomst wordt afgesloten door een receptie.

Photos for this post

Vergadering

© Belga