Vergrijzing van de maatschappij, kansarmoede en kinderwelzijn

  • 13/12/2011
Zie ook:

Prinses Mathilde begeeft zich in de namiddag naar Gedinne. Ze neemt er kennis van een aantal initiatieven van die gemeente met extra aandacht voor het bevorderen van intergenerationele projecten, de sociale economie en pedagogische projecten.

Niet alleen de grootsteden, maar ook kleinere gemeenten worden geconfronteerd met de gevolgen van vergrijzing van de maatschappij, met kansarmoede en met kinderwelzijn. Prinses Mathilde wenst ook dergelijke kleinschalige initiatieven te steunen op gemeentelijk vlak.