"Vlaamse Liga tegen Kanker" - Jaarlijks kinderkamp

  • 30/06/2011
Zie ook:

Prinses Mathilde bezoekt in de namiddag het jaarlijks kinderkamp van de "Vlaamse Liga tegen Kanker" in het vakantiecentrum "De Ceder" te Deinze. Het kamp is bestemd voor kinderen met kanker van 6 jaar tot 18 jaar die niet op vakantie kunnen omwille van hun ziekte of behandeling. De kinderen en jongeren ontmoeten er niet alleen leeftijdgenoten, maar ook lotgenoten. Een ploeg verpleegkundigen en enthousiaste vrijwillige monitoren zorgen voor de nodige ondersteuning, begeleiding en ludiek vermaak tijdens deze vakantieweek. Prinses Mathilde wenst de kinderen, verpleegkundigen en monitoren te steunen in hun activiteiten.