Vluchtelingenbescherming en asielprocedures

  • 03/06/2010
Zie ook:
Plaats:

Prinses Mathilde brengt in de voormiddag een bezoek aan de regionale vertegenwoordiging voor West-Europa van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) te Brussel. De Prinses wenst zich in te lichten over de humanitaire activiteiten van UNHCR betreffende vluchtelingenbescherming en asielprocedures in de elf Europese landen die onder de verantwoordelijkheid vallen van deze regionale UNHCR-zetel.