Vorming en tewerkstelling van jongeren

  • 14/01/2010
Zie ook:
Plaats:

De Koning woont in de voormiddag in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting te Brussel een werkvergadering bij rond vorming en tewerkstelling van jongeren. De Koning ontmoet bij die gelegenheid een aantal jongeren die deelnemen aan door de Stichting gesteunde projecten.