Vrouwen, vrede en veiligheid

  • 09/09/2010
Zie ook:
Plaats:

In de voormiddag woont Prinses Astrid de Internationale Conferentie bij, die in Brussel plaatsvindt naar aanleiding van de tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met als thema : "De participatie van vrouwen verzekeren inzake vrede en veiligheid". Deze internationale conferentie wordt gemeenschappelijk voorgezeten door de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en het Veiligheidsbeleid en de Belgische Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken. Zij vindt plaats in het Egmontpaleis te Brussel.

Prinses Astrid heeft veel belangstelling voor de deelname van vrouwen aan de internationale vrede en veiligheid. In dit kader was zij o.m. aanwezig in de zetel van de Verenigde Naties te New York naar aanleiding van de Internationale Dag voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (november 2008), en woonde ze de NAVO-conferentie bij met als thema « Committee on Women in the Nato Forces » (juni 2009).