vzw "Kunstwijk"

  • 25/06/2014
Plaats:

Zijne Majesteit Koning Albert  woonde ter gelegenheid van Zijn 80e verjaardag een academische zitting bij van de vzw " Kunstwijk" in de Square te Brussel. Hij werd vergezeld door Hare Majesteit Koningin Paola.

Koning Albert is erevoorzitter van de vzw sinds haar stichting in 1967. Hij onderhield zich met meerdere stichtende leden en kon kennis nemen van de nieuwe uitdagingen waarmee de vzw geconfronteerd wordt. Hij heeft eveneens de Wijk Prijs 2014 aan de Koning Boudewijn Stichting en aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium overhandigd.