Week tegen pesten - Cyberpesten

  • 27/02/2014
Zie ook:

Hare Majesteit de Koningin woont in de voormiddag een studiedag bij over het thema "Friendly Attac : Bits of Help. Nieuwe media inzetten tegen cyberpesten", georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in het kader van de "Week tegen pesten".  Pesten, en in het bijzonder cyperpesten, met kinderen en jongeren zowel als dader als slachtoffer, is een zorgwekkend fenomeen, ook in België.

De Koningin vraagt aandacht voor deze problematiek die sterk de ontwikkeling van jongeren kan beïnvloeden. Zij wenst in het bijzonder aandacht te besteden aan preventie, een belangrijke schakel bij het bestrijden van cyberpesten. Vandaar ook het belang om het onderwijsveld, de welzijnssector met inbegrip van hulpverlening en politie te betrekken, evenals diegenen die begaan zijn met het thema "jongeren en mediawijsheid". Er is nood aan een koppeling van kennis en ervaringen van deze doelgroepen om de preventie nog te  verbeteren.