Werelddag tegen kindermishandeling

  • 19/11/2008 - 18/11/2008
Zie ook:
Thema:
Werelddag tegen kindermishandeling, te Antwerpen.
Belga

Prinses Mathilde is aanwezig, in het Justitiepaleis te Antwerpen, op de Werelddag tegen kindermishandeling die georganiseerd wordt door BZN De Stobbe en BZN Atlas (beide projecten van de Bond Zonder Naam). Dit jaar staat het gebeuren in het teken van "Zie wat ik niet zeg !, gedeelde verantwoordelijkheid voor veilige kinderjaren !". Jongeren hebben de voorbije weken hun medewerking verleend aan het maken van filmpjes over geweldloos opvoeden. Deze filmpjes worden op internet geplaatst in de hoop dat jonge slachtoffers er steun en kracht in vinden. De Prinses wenst initiatieven van jongeren aan te moedigen die de hand reiken naar leeftijdgenoten en lotgenoten, slachtoffer van kindermishandeling. De Prinses wil verder met haar aanwezigheid op deze Werelddag, na eerdere contacten en activiteiten die ze al had binnen hetzelfde domein, opnieuw haar belangstelling tonen voor de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling.