Wereldforum over niet-overdraagbare ziekten

  • 24/02/2010
Zie ook:

Prinses Mathilde, vergezeld van de Minister van Volksgezondheid, neemt deel aan een conferentie in de gebouwen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) te Genève, op uitnodiging van Dr. Margaret CHAN, Directeur-generaal van de WGO. De Prinses houdt een key note toespraak op het eerste wereldforum van het "Globale netwerk van niet-overdraagbare ziekten" in landen met een laag en midden inkomen (NCDnet/Global Noncommunicable Diseases Network). Dit NCDnet werd in het leven geroepen om uitvoering te geven aan het Actieplan van de Verenigde Naties houdende een globale strategie voor de preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten. Prinses Mathilde wenst met haar aanwezigheid de aandacht te vestigen op de noodzaak om in ontwikkelingslanden gepaste maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers van hart -en vaatziekten, kankers, diabetes en chronische ademhalingsaandoeningen te voorkomen en sterk terug te dringen. Prinses Mathilde werd uitgenodigd omwille van haar inzet in de strijd tegen kanker, het recht op gezondheid in het bijzonder van vrouwen en de toegang tot gezondheidszorg.