Werklunch

  • 21/09/2007
Zie ook:

Informele werklunch aan de Universiteit Gent in aanwezigheid van rector Van Cauwenberge, vicerector Moens en zes jonge professoren uit verschillende vakgebieden. Tijdens het bijna twee uren durende gesprek kwam een hele waaier aan thema?s aan bod, zoals de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, de combinatie onderwijs ? onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening door de Universiteit, de relatie van onderzoekers met het bedrijfsleven, de Bologna-hervorming, de binnenlandse en internationale samenwerking, en diverse aspecten van de loopbaanontwikkeling voor jonge professoren en onderzoekers.