Werkvergadering

  • 16/01/2003
Zie ook:

Werkvergadering in het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) te Luik, in het kader van de strijd tegen de armoede.
Na de werkvergadering brengt de Prinses een bezoek aan de vzw « La Fontaine », een onthaalcentrum voor daklozen en armen te Luik, en aan de Dienst « Redynamisation et Citoyenneté » van het OCMW-Luik te Wandre.