Werkvergadering

  • 01/06/2004
Zie ook:

Informele werkvergadering bij Agfa-Gevaert met een aantal bedrijfsleiders uit de provincie Antwerpen, georganiseerd door VOKA-VEV.
Deze ontmoeting kadert in het streven van de Prins om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de economische toestand in Vlaanderen en meer specifiek omtrent de thema?s waarmee de bedrijfsleiders dagelijks geconfronteerd worden zoals o.m. de economische vernieuwing, het vertrouwen in de toekomst, de tewerkstellingsproblematiek, het sociaal klimaat, het aantrekken van kapitaal, de mondialisering van het economisch gebeuren, enz?
Identieke werkvergaderingen met het VOKA-VEV werden reeds georganiseerd in de loop van de voorbije jaren en ook met het UWE en het VOB vinden gelijkaardige initiatieven plaats.