Windmolenpark in de Noordzee

  • 29/06/2009
Zie ook:

In de voormiddag brengt Prins Filip te Oostende een bezoek aan C-Power. Dit bedrijf staat in voor de ontwikkeling en de realisatie van een windmolenpark in de Noordzee, op de Thorntonbank, op 27 km van de Belgische kust. De productie van elektriciteit werd er recent gestart. De Prins ontmoet er niet alleen de verantwoordelijken van dit project maar ook talrijke actoren van de windenergiesector in België. Hij krijgt er een stand van zaken over de ontwikkeling van hun activiteiten. De Prins vliegt vervolgens per helikopter over het windmolenpark en heeft tenslotte een informeel contact met de vertegenwoordigers van de sector. Dit bezoek van de Prins kadert in een reeks bezoeken gewijd aan Belgische bedrijven die actief zijn in het domein van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.