Toespraak van Prinses Mathilde - Financiële Vorming

  • 31/01/2013
Zie ook:
Plaats:

Excellenties,

Dames en Heren,

Het gezegde "Jong geleerd is oud gedaan" is zeker ook van toepassing op het verstandig omgaan met geld. Ik ben dan ook ten zeerste verheugd dat deze eerste nationale conferentie over financiële vorming veel aandacht heeft voor kinderen en jongeren.

De huidige economische crisis heeft ons wakker geschud en de  behoefte aan een financiële geletterdheid scherper gesteld. De consument van financiële producten verdient bescherming, niet alleen in zijn of haar eigen belang, maar ook om ons aller toekomst veilig te stellen. Dat begint bij een betere  kennis - en die blijkt vaak nog onvoldoende te zijn. Daarom is een conferentie als deze zo nuttig: om nieuwe inzichten te verwerven, vanuit een ruim spectrum van de samenleving, en samen nieuwe initiatieven voor de toekomst uit te werken. Cruciaal hierbij is dat dit gebeurt op maat van de verschillende doelgroepen, zodat de informatie voor iedereen vlot toegankelijk en begrijpelijk wordt.

Financiële vorming is een heel breed, zelfs moeilijk onderwerp, waarbij talrijke disciplines betrokken zijn. Want bij het nemen van financiële beslissingen moet men voldoende en juiste informatie krijgen, er zijn specifieke vaardigheden voor nodig, maar ook  zelfkennis en een gezonde attitude ten aanzien van geld.  En dit moet van jongs af aan worden aangepakt.

Jongeren vandaag voorbereiden op hun financiële verantwoordelijkheden van morgen vraagt een inspanning. Niet iedereen heeft daar immers een natuurlijke aanleg voor. De ouders spelen een belangrijke rol in dit leerproces . Maar ze zijn niet altijd bereid of in staat om hun kinderen hierin wegwijs te maken. Dat kinderen niet dezelfde kansen hebben omdat hun ouders -om uiteenlopende redenen- in financiële problemen, zelfs in armoede verzeild geraken, zou niet meer mogen bestaan. Financiële geletterdheid is een uitstekend middel om de vicieuze cirkel van de intergenerationele armoede te doorbreken. Het geeft de jongeren de middelen om hun zaken beter te beheren en uiteindelijk leidt het tot een hogere levensstandaard.

Bien sûr, l'école joue un rôle important comme pôle d'apprentissage permettant d'acquérir des compétences financières. Dans ce domaine, il est important que les enseignants puissent s'appuyer sur un matériel didactique élaboré au préalable.  

En outre, il est évident que nous ne pouvons pas négliger les réseaux sociaux, qui constituent parmi les jeunes le moyen de communication par excellence pour échanger des informations et faire part de leur expérience.

Mesdames et Messieurs,

Les prestataires de services financiers doivent agir en gardant toujours à l'esprit l'intérêt général de leurs jeunes utilisateurs. Par manque de connaissances, ceux-ci sont souvent amenés à prendre des risques dont ils ne mesurent pas toujours les conséquences. C'est à nous qu'il incombe de leur éviter de prendre des décisions financières inconsidérées qui risqueraient d'hypothéquer leur avenir, d'autant plus que notre société de consommation les incite à prendre de telles décisions.

Plus que jamais, l'incertitude règne, et nos contemporains ont de plus en plus de mal à gérer leur argent à bon escient, qu'il s'agisse de revenus ou de dépenses, d'emprunts ou d'investissements. Pour cette raison, j'espère de tout cœur que le programme dont la conférence d'aujourd'hui est la première étape se révélera comme le catalyseur d'initiatives innovantes dont bénéficieront les groupes qui en ont réellement besoin.

Veillons en premier lieu à assurer à nos enfants un avenir financier sûr. Ils ont, eux aussi, le droit de réaliser leurs rêves. 

Je vous souhaite une journée d'étude fructueuse.

Je vous remercie.