Toespraak van Zijne Majesteit de Koning - Receptie - Economische missie naar India

  • 07/11/2013
Zie ook:
Plaats:

6 november 2013

Monsieur le Vice-Premier Ministre, Madame la Ministre, Dames en Heren, Mesdames et Messieurs,

Het verheugt mij om samen met u deel te nemen aan een voorbereidende vergadering op deze economische zending.  Ik weet hoe belangrijk deze missies zijn voor onze economie.

België haalt een aanzienlijk deel van haar welvaart uit de export. Dit is vandaag trouwens des te meer het geval dan vroeger, nu de groei op wereldvlak vooral verwezenlijkt wordt buiten Europa. 

La méthode que nous appliquons - et qui nous est enviée par de nombreux pays - a prouvé son succès.  Les missions organisées par l'Agence permettent de projeter la Belgique dans toute sa diversité dans le monde.  Entreprises, universités, autorités, tous joignent leurs efforts en vue de présenter notre identité et notre savoir-faire.  La manière dont nous nous présentons dans le pays visité crée une impression de grande force et de conviction.

Pour beaucoup d'entre vous la participation à une mission offre l'opportunité de croissance tant recherchée.  De manière plus générale, la rencontre des habitudes, des cultures et des savoir-faire d'autres pays génèrent une émulation créatrice.  Les échanges commerciaux ont toujours été à l'origine de progrès. 

Vandaag meer dan ooit, zullen de Europese en Belgische economieën groeien dankzij de ontdekkingen die u zult doen en de initiatieven die u zult nemen op de nieuwe markten.  Dit alles zal bij ons onderzoek en innovatie aanwakkeren zowel op industrieel als op commercieel vlak.  Met alle positieve effecten op tewerkstelling en welzijn tot gevolg.

Om al die redenen zal ik als Staatshoofd dit beleidsdomein met dezelfde overtuiging blijven ondersteunen.  Ik zal dit doen in volle samenwerking met de beleidsverantwoordelijken van de federale staat en van de deelstaten. Ook tijdens mijn staatsbezoeken en officiële reizen en mijn activiteiten in België zal de promotie van de Belgische kennis en kunde een centrale plaats innemen. 

Mesdames et Messieurs, il s'agit là d'un véritable travail d'équipe et je suis heureux de pouvoir compter sur ma sœur, la Princesse Astrid, pour relayer cette préoccupation qui est la mienne et pour me représenter dans les missions économiques.  Astrid, je t'en remercie.

La dernière mission en Afrique a été un succès et je m'en réjouis.  La prochaine mission en Inde le sera aussi.  Cet immense pays bénéficie déjà de beaucoup de liens tissés dans le passé avec la Belgique.  Comme j'ai pu le dire au Président de l'Inde, M. Mukherjee, il y a tout juste un mois,, les entreprises belges disposent de compétences reconnues dans des domaines de pointe qui intéressent l'Inde. Cela nous permet  d'apporter une réelle plus-value dans la réalisation des différents projets visant au développement du pays.

Dames en Heren,

Ik ben ervan overtuigd dat de Indische verantwoordelijken u goed zullen ontvangen en dat het Belgische talent dat u vertegenwoordigt daar vele beloftes kan inlossen. In de voorbereiding van de missie is - zoals altijd - heel veel energie gestoken. Ik wil hiervoor in het bijzonder de Gewesten en het Agentschap danken.
Het is nu aan u om alles in het werk te stellen om van deze nieuwe economische zending een succes te maken.  Ik wens elk van u een intensieve en vruchtbare reis toe.