Economische zending

  • 11/06/2005 - 18/06/2005

Economische zending naar Japan, georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Export Vlaanderen, Brussels Export en AWEX). De heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid zal als federaal regeringslid de Prins begeleiden, en de heer Jean-Claude Van Cauwenberghe, Minister-President van de Waalse Regering, zal als lid van de gewestregering deelnemen, zoals Mevrouw Marie-Dominique Simonet, Minister van Buitenlandse Betrekkingen, en de heer Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie.
Op 14 juni 2005 woont Prins Filip eveneens de Belgische Dag bij van de Wereldtentoonstelling van Aishi, vergezeld van Minister Marc Verwilghen.

Zie ook:
Plaats: