Economische zending naar Brazilië 2010

  • 15/05/2010 - 22/05/2010

Prins Filip zat een economische zending naar Brazilië voor. Deze zending werd georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex en Brussels Export). Prinses Mathilde was eveneens aanwezig tijdens een deel van de zending. Zij nam voornamelijk deel aan evenementen in het kader van het bevorderen van het imago van België.