Eedaflegging van Prins Amedeo

  • 27/09/2007

Volgend op de vorming aan de Koninklijke Militaire School tijdens het academiejaar 2004-2005, eedaflegging van Prins Amedeo als reserveofficier.
Tijdens deze plechtigheid leggen ook andere officieren, die zich willen inzetten als reserveofficier , de eed af.
Prins Amedeo zet momenteel zijn studies economie verder aan de "London School of Economics".

Plaats: